Introduktion 01 Side 005/163 Vox in Odense – ”Festen for de uskyldige børns død”

Introduktion 01 Side 005/163  Vox in Odense – ”Festen for de uskyldige børns død”
19 aug
2016


Musik: Heinrich Ignaz Franz Biber
Missa Salisburgensis.
og
Ubi caritas et amor, Deus ibi est.

Den 28. december er det fjerde juledag, hvor kristne fejrer mindet
om de uskyldige børn, som Herodes lod dræbe i Bethlehem.
Det var de første børn, der udgød deres blod for Jesus, om end uden
selv at vide det.

Børnehjemsbørn der begår selvmord har heller ikke noget valg.
De dør lige så sagesløs som Bethlehems børn.

Dagen er en sørgefest for voksne så de i hellighed
kan fortsætte med at dræbe uskyldige børn.
Den 28. december er børnenes helligdag.

Uden kærlighed dør børnehjemsbørn!
Uden kærlighed uddør alle regnbuebørn!

Kilde:
Jer. Bog 31,15-17
”… Vox in excelso audita est lamentationis fletus et luctus
Rachel plorantis filios suos et nolentis consolari super eis quia
non sunt haec dicit Dominus quiescat vox tua a ploratu et oculi
tui a lacrimis quia est merces operi tuo ait Dominus et revertentur
de terra inimici et est spes novissimis tuis ait Dominus et revertentur filii
ad terminos suos …”

”… En Klagerøst høres i Rama, bitter Graad, Rakel begræder sine Børn,
vil ikke trøstes over sine Børn, fordi de er borte.
Så siger Herren: Din Røst skal du holde fra Graad, dine øjne fra Taarer,
thi der er Løn for din Møje, lyder det fra Herren; fra Fjendeland vender
de hjem; og der er Haab for din Fremtid, lyder det fra Herren,
Børn vender hjem til deres Land …”

Vox in Rama audita est
ploratus et ululatus [multus],
Rachel plorans filios suos,
[et] noluit consolari, quia non sunt.

A voice is heard in Ramah
of weeping and [great] lamentation.
Rachel is weeping for her children,
and will not be comforted because they are no more.

Auf dem Gebirge hat man ein Geschrei gehöret,
viel Klagens, Weinens und Heulens, 
Rahel beweinete ihre Kinder
und wollt sich nicht trösten lassen,
denn es war aus mit ihnen.

Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
Congregavit nos in unum Christi amor.

Hvor der er barmhjertighed og kærlighed, dér er Gud.
I Kristi kærlighed er vi blevet ét.

Exsultemus, et in ipso jucundemur.
Timeamus, et amemus Deum vivum.
Et ex corde diligamus nos sincero.

Lad os fryde os og glædes i Ham.
Lad og frygte og elske en levende Gud,
og må vi elske hinanden af et oprigtigt hjerte.

Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
Hvor der er barmhjertighed og kærlighed, dér er Gud.

Where charity and love are, God is there.
Christ’s love has gathered us into one.

Let us rejoice and be pleased in Him.
Let us fear, and let us love the living God.
And may we love each other with a sincere heart.

Where charity and love are, God is there.

Wo Liebe und Güte sind, da ist Gott.
Die Liebe Christi hat uns als eins versammelt.

Lasst uns freuen und fröhlich in ihm sein.
Lasst uns fürchten und lieben den lebendigen Gott.
Lasst uns einander aufrichtig von Herzen lieben.

Wo Liebe und Güte sind, da ist Gott.