Introduktion 02 Side 030 Fra Himlen høj kom jeg herned. Frede Farmand

Introduktion 02  Side 030  Fra Himlen høj kom jeg herned.  Frede Farmand
20 aug
2016


“Han bringer Jer alle salighed
som Gud Faderen har beredt,
at I med os i Himmerig
skal leve nu og evigt.”

Luk, 2,9-16 Martin Luther

Martin Luthers børnejulesange blev skrevet i årene 1533-35.
Teksten understreger afstanden mellem Guds Himmel og
menneskers jord. Budskabet kommer fra Guds Himmel.