Introduktion 02 Side 032 Kampen om Paradiset.

Introduktion 02   Side 032  Kampen om Paradiset.
20 aug
2016


En kristen trosbekendelse i krig.
Symbolum Textus Receptus.
Den accepterede bekendelsestekst.

Confessio Augustana
(Den Augsburgske bekendelse)

Trosbekendelse fremsat for
den uovervindeligste hersker
og kejserlige majestæt Karl V
på rigsdagen i året 1530.

Artikel 16
Om statsordningens forhold.

Om de borgerlige forhold lærer de,
– at lovlige, borgerlige ordninger
er Guds gode gerning,
– at det er kristne tilladt at beklæde
offentlige embeder,
– at være dommere,
– at dømme sager ud fra kejserlige
og andre gældende love,
– at fastsætte dødsstraffe i henhold til retten,
– at føre retfærdige krige,
– at gøre militærtjeneste,
– at drive handel på lovlig vis,
– at have ejendom,
– at aflægge ed på øvrighedens forlangen,
– at tage hustru eller mand til ægte.

Artikel 16
De rebus civilibus.
De rebus civilibus docent, quod legitimae
Ordinationes civiles sint bona opera Dei,
quod christianis liceat gerere magistratus,
exercere iudicia, iudicare res ex imperatoriis
et aliis praesentibus legibus, supplicis iure constituere,
iure bellare, militare, lege contrahere, etnere proprium,
iuare postulantibus magistratibus, ducere uxorem nubere.

CopyRight Frede Farmand