Introduktion 02 Side 034 Hjerte løft din glædes vinger. Frede Farmand

Introduktion 02   Side 034   Hjerte løft din glædes vinger.  Frede Farmand
20 aug
2016


”Hjerte, løft din glædes vinger”
af Paul Gerhardt.
Københavns Drengekor.
Dirigent: Ebbe Munk.
Organist: Niels Henrik Nielsen.
Foto og montage: Frede Farmand

”Frölich soll mein Hertze springen” 
er en elsket julesalme i Tyskland. 
Salmen er skrevet fem år efter Trediveårskrigen 
(1618-1648) af Paul Gerhardt. 
Salmen blev oversat til dansk af C.I. Brandt,
”Dansk Kirketidende” den 29. december 1778.

På dansk blev ”Frölich soll mein Hertze springen” 
til ”Hjerte, løft din glædes vinger”. 

C.I. Brandt har medtaget 9 vers af de 15 originale
vers. I den nuværende Evangelisches Kirchengesangbuch 
er 12 vers medtaget. I den danske salmebog blev
Paul Gerhardts salmeværk reduceret til 6 vers.