Introduktion 03 Side 060/365 ”Domine, Jesu Christe, Rex gloriæ.” ”Herre, Jesu Kriste, herlighedens konge.” Frede Farmand

Introduktion  03   Side 060/365  ”Domine, Jesu Christe, Rex gloriæ.”  ”Herre, Jesu Kriste, herlighedens konge.”  Frede Farmand
20 aug
2016


Offertorium: “Domine, Jesu Christe, Rex gloriæ.”
(Herre, Jesu Kriste, herlighedens konge.)

Requiem Op. 54 af Camille Saint-Saëns og Frede Farmand.

“Forsager du Djævelen?”
Nr. 33: “Ja!”

Gennem 10 år oplevede nr. 33 religiøsitetens skizofrene tilstand på det Metodistiske børnehjem “Aaløkkegaarden” i Odense. Religion og moral blev omsat i tæv, voldtægt og bøn.

Et andet skizofrent forhold fandt sted i den Katolske Kirke.
Især i Vatikanet!

“Domine, Jesu Christe, Rex gloriæ” viser råddenskaben i Vatikanet.
Efter at Pave Benedict XVI havde modtaget en fortrolig undersøgelsesrapport, erkendte han at  råddenskaben var så omfattende, at han ikke kunne andet end at træde tilbage.

Film, fotos og interne dokumenter afslørede skandaler helt op til Pave Johannes Paul II.
Seksuelt misbrug, hvidvask af penge og korruption i Vatikanets Curie og endeligt forræderiet begået imod Benedict XVI af hans mest betroede kammerherre tømte Benedict XVI’s sidste kræfter.

Et katolsk hierarkisk system, hvor ingen måtte kritisere opad i systemet, skabte et verdensomspændende pæderasti mod børn og unge. I dag prøver Pave Francis at ekskludere de præster og biskopper, som har begået pædofili eller anden kriminalitet. Det hierarkiske system forbliver dog uændret.

Nr. 33 fortæller i sin bog “Barn nr. 33” om det pæderastiske system på børnehjemmet “Aaløkkegaard” i Odense og “Det struckske Børnehjem”
i Tønder.

Kilder: Film af Antony Thomas, Das Erste, Vatikanet, Frede Farmand,
Nr. 33, Pave Johannes Paul II,
Pave Benedict XVI, Marcial Marciel, Musik: Camille Saint-Saëns.