Introduktion 04 Side 066 Adon Olam I Frede Farmand

Introduktion  04   Side 066   Adon Olam I  Frede Farmand
20 aug
2016


”Adon Olam”
Universets Herre
af Salomon Sulzer. 

Musik fra St. Michael Hildesheim.

Universets Herre, der regerer som Skaber,
før noget væsen eller menneske blev skabt.
Den gang, da alt blev skabt ved hans vilje, 
blev hans navn udråbt: Konge!

Og når alt forgår, skal han alene være den
mægtige konge.
For han var, han er, og han er til alle tider
i herlighed.

Han er én, han har ingen anden ved sin side,
som kan lignes med ham eller forenes med ham.
Uden begyndelse, uden ende.
Hans er alene magten, æren og herredømmet.

Han er min Gud, min levende forløser,
min klippe og min arvelod i nødens stund.
Han er mit banner og min tilflugt,
min lod og min kalk når jeg påkalder ham.

I hans hånd overgiver jeg min ånd, 
når jeg sover og når jeg vågner. 
Ja, ikke bare min ånd, men også min krop.
Herren er med mig, jeg har intet at frygte.

Oversættelse til dansk af nr. 33