Introduktion 05 Side 075 Natten er saa stille – Barn nr. 33. Frede Farmand

Introduktion  05  Side 075  Natten er saa stille –  Barn nr. 33.  Frede Farmand
20 aug
2016


Natten er saa stille,
Luften er saa klar,
Duggens Perler trille,
Maanens Straaler spille
Hen ad Søens Glar.
Bølgens Melodier
Vugge Hjertet ind;
Suk og Klage tier,
Vindens Pust befrier
Det betyngte Sind

J.L. Heiberg 1829.
(1791-1860)