Introduktion 05 Side 082 Messe for fred og Élysée-traktaten. Frede Farmand

Introduktion  05   Side 082   Messe for fred og Élysée-traktaten.   Frede Farmand
20 aug
2016

”Messe for fred” 
De Gaulle skriver i sine erindringer, 
at han havde valgt en forsoningsmesse i Reims Domkirke: 
”Symbolet på vores gamle traditioner. 
Et drama for de mange kampe, arvefjenden siden antikkens 
germanske invasioner har begået og op til slaget ved Marne. 
Ved Domkirken er alle sår endnu ikke helet. 
Først når Frankrig og Tyskland beder på begge sider af Rhinen, 
vil arbejdet for venskab for evigt erstatte krigens rædsler.”
Reims 8 juli 1962.

Élysée-traktaten.
Den 22. januar 1963 indgik 
General Charles de Gaulle 
og Kansler Konrad Adenauer 
en tysk-fransk venskabskontrakt, 
kaldet Élysée-traktaten.

Élysée-traktaten forpligter regeringerne i
de to lande til at konsultere hinanden om
alle vigtige spørgsmål vedrørende 
udenrigs- og sikkerhedspolitik
(tillæg til traktaten i 1988 af 
Franqois Mitterrand
og Helmut Kohl) og fælles 
kultur- og ungdomspolitik.
Der skal med jævne mellemrum afholdes 
møder på regeringsplan. 

USA forlangte en præambel tilføjet
den tyske del af Élysée-traktaten. 
I præamblen erklærer Tyskland sine
tætte bånd til USA og vil modtage
England i EF.

Frankrigs mål med Élysée-traktaten
var at styrke Tysklands stilling i
Europa og svække USA’s ekspansion
i Europa. 

Den 22. januar 2003 – 40 år efter
indgåelsen af Élysée-traktaten oprettede
Frankrig og Tyskland en fælles
Kommissær for fremtidens arbejde.
Der blev oprettet en fransk-tysk kulturfond,
kaldet Élysée-fonden. Fonden modtager 
årligt 25.000 € til kulturelle projekter.

På 50-årsdagen for Élysée-traktaten
proklamerede regeringerne året 
det ”Fransk-Tysk år”.

Copyright Frede Farmand