Introitus 06 Side 096 ”Vom Himmel hoch da komm ich her… ” Fra Himlen høj kom jeg herned. Frede Farmand

Introitus  06    Side 096  ”Vom Himmel hoch da komm ich her… ”   Fra Himlen høj kom jeg herned.   Frede Farmand
20 aug
2016


”Vom Himmel hoch da komm ich her… ”

”Er bringt euch alle Seligkeit,
die Gott der Vater hat bereit,
dass ihr mit uns im Himmelreich
sollt leben nun und ewiglich.”

Fra Himlen høj kom jeg herned…

“Han bringer jer alle salighed,
som Gud Faderen har beredt,
at I med os i Himmerig
skal leve nu og evigt.”

Luk. 2,9-16       Martin Luther 1535

“Vom Himmel hoch da komm ich her…”
Choral af Felix Mendelssohn Bartholdy

Martin Luthers Julemorgensang med familien.
Guds skaberværk. Billede fra Luthers Bibel.
Gud Ord i Luthers Bibel.