Introitus 06 Side 097 Vom Himmel hoch da komm ich her …

Introitus 06  Side 097  Vom Himmel hoch da komm ich her …
20 aug
2016

Vom Himmel hoch da komm ich her…

”Er bringt euch alle Seligkeit,
die Gott der Vater hat bereit,
dass ihr mit uns im Himmelreich
sollt leben nun und ewiglich.”

Fra Himlen høj kom jeg herned…

“Han bringer jer alle salighed,
som Gud Faderen har beredt,
at I med os i Himmerig
skal leve nu og evigt.”

Luk. 2,9-16       Martin Luther 1535

Musikfortegnelse 1 og 62

“Vom Himmel hoch da komm ich her…”
Choral af Felix Mendelssohn Bartholdy

Martin Luthers Julemorgensang med familien.
Guds skaberværk. Billede fra Luthers Bibel.
Gud Ord i Luthers Bibel.