Introitus 06 Side 101 Mægtigste Kriste! Frede Farmand

Introitus  06  Side  101   Mægtigste  Kriste!  Frede Farmand
20 aug
2016


Mægtigste Kriste! af Matthäus Apelles von Löewenstern 1644 fra originaltekst ”Christe, du Beystand deiner Creutz-Gemeine” Komponist: Johann Heermann 1630 Foto og montage: Frede Farmand

1 
Mægtigste Kriste! Menighedens Herre.
Den, du har tegnet med dit kors* til ære,
kom dog at hjælpe os af fjendens snare,**
dit folk bevare!

2 
Før du selv striden for de børn så svage,
tving du vor fjende, driv hans magt tilbage,
hvad sig mod dig og dine vil ophøje,
selv du nedbøje!

3 
Fred udi kirken vi af dig begære,
fred udi landet du os og beskære,
fred udi hjertet du for alting give! ***
Hos os du blive!

Matthäus Apelles von Löwenstern 1644.
Dansk 1740. 
Mel.: Friedrich F. Flemming 1811
* ”…med dit kors til ære…”
Efterlevelse af Jesu fortrædeligheder.
En ære at lide for og som Jesus Kristus.

** ”…fjendens snare…” 
Katolsk-protestantiske kampe,
hvor de lagde fælder for hinanden.
Se videoen ”Kampen om Paradiset”

*** ”…fred udi hjertet du for alting give!”
I den oprindelige tekst står der:
”… fred for kirke, skole og samfund…”
så at sjælene kan have ro.
I den danske oversættelse er salmen vendt om 
til en bøn om fred til sjæl og krop.