Introitus 06 Side 104 Kong Christian X og Danskheden. Kongernes Konge. Frede Farmand

Introitus  06  Side 104     Kong Christian X og Danskheden.  Kongernes Konge.   Frede Farmand
20 aug
2016


Kong Christian X har fødselsdag!

På Aaløkkegaard blev kongens fødselsdag fejret
med en ispind og en sang for flaget.
Nielsen kom ud på legepladsen
med en brun æske fyldt med ispinde.

”Så er der ispinde!
Kongen har fødselsdag!”

Alle ispinde blev spist.
Alle flag skulle hejses
på børnenes kolonihaver.

Børnene sang medens flaget gik til tops:
”Men end er der sang i skoven,
højt bølger det røde flag,
end er der en Gud foroven,
der råder for Danmarks sag.”

Nr. 33 kunne ikke gribe Kongen og Nielsen
i en påviselig sandhed!