Kapitel 05 Side 161 Requiem for børnehjemsbørn. Sanctus. Frede Farmand

Kapitel  05   Side  161     Requiem for børnehjemsbørn. Sanctus.  Frede Farmand
20 aug
2016


“Requiem for børnehjemsbørn”
er tilegnet de over 9000
børnehjemsbørn, som levede
under umenneskelige forhold
på danske børnehjem.

Det danske samfund overlod børn
til et forstanderskab, der dagligt
skilte rent fra urent.

Dagligt blev børn tæsket,
voldtaget og tyranniseret.

De fleste tav og skammede
sig over at have være på
børnehjem.

Nogle børn gav op
og begik selvmord.

Nr. 33 påtog sig opgaven,
at fortælle om dansk
statsterrorisme begået i
Faderens, Sønnens og den
Hellige Ånds navn.