Kapitel 05 Side 163 Fadervor. Pater Noster. Luigi Cherubini. Frede Farmand

Kapitel  05  Side 163   Fadervor.  Pater Noster. Luigi Cherubini.  Frede Farmand
20 aug
2016


”Fadervor, du som er i Himlene”
er en historie om et mishandlet barn på 5 år.

Barnet er nr. 33. 

Han kommer fra et børnehjem i Odense,
”Aaløkkegaard” hvor den daglige mishandling af børn fandt sted.

I bønnen, ”Fadervor” beder han om Guds beskyttelse og
at Gud må slå hans plageånder ihjel.

Barnet bliver bevidstløs og tager ophold uden for kroppen.

Copyright Frede Farmand.