Kapitel 05 Side 195 Ave Frk. Hansen Benedictus. Frede Farmand

Kapitel  05   Side 195    Ave Frk. Hansen   Benedictus.  Frede Farmand
20 aug
2016

En historie om en lille dreng, der elskede sin plejerske.
Se også videoen “Lad Jule-Sorgen slukkes!”

Bøn til Frk. Hansen:

Ave Frk. Hansen!
Støt mig i min elendighed. 
Jeg bønfalder dig.
Fyld mit hjerte med din kærlighed og dit håb.

Ave Frk. Hansen!
Du nådesrige Theotokos, som også har lidt. 
Du må ikke overlade mig til den grusomme 
og endeløse sorg.

Ave Frk. Hansen!
Forlad mig ikke i mit hjertes nød.
Forlad mig ikke, hellige Moder!

Ave Frk. Hansen!
Barmhjertige Theotokos, 
overlad mig ikke til angst og skræk.
Elsk mig ind i din kærlighed.
Din elskede søn nr. 33tokos.

Musik af Mark McKenzie.
Sunget af Libera Boys Choir

Benedictus Deus
Benedictum Nomen Sanctum eius
Benedictus Iesus Christus, verus Deus et verus homo
Benedictum Nomen Iesu

Lovet være Gud 
Velsignet være hans hellige navn 
Lovet være Jesus Kristus, sand Gud og sandt menneske 
Velsignet være Jesu navn.