Kapitel 18 Side 316 Die Heilige Liturgie der Ostkirche. Johannes Chrysostomus. Frede Farmand

Kapitel  18    Side  316   Die Heilige Liturgie der Ostkirche. Johannes Chrysostomus.  Frede Farmand
20 aug
2016


Fredsekteni
(Den store ekteni)

Diakon: Lad os bede til Herren i fred.

Kor: Kyrie eleison! (Herre, forbarm Dig!)

Diakon: Lad os bede Herren
om freden fra Gud
og om vore sjæles frelse.

Diakon: Vi beder om fred
for hele verden,
om Guds gode kirkes beståen
og om at alle må leve i fred.

Diakon: Vi beder for vores lands regering
og for dets hær.

Diakon: Lad os bede om
frihed fra al sorg
og fra al vrede
og for udfrielse fra
enhver fare og nød.

Diakon: Tag dig af os og frels os.
Forbarm dig over os og beskyt os,
oh Gud, ved din Nåde.

Diakon: Sammen med vores hellige,
ubesmittede, højt priste himmeldronning,
Guds Moder og evige Jomfru, Maria;
sammen med alle de hellige,
vil vi hver for sig og for hinanden
betro vore liv til Kristus, vor Gud.

Kor: Dig, oh Herre.

Præst: For dig tilhører al herlighed og tilbedelse,
i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn,
nu og til alle tider i evighedernes evighed.

Kor: Amen.