Kapitel 23 Side 376 Julemesse for børn. ”Vom Himmel hoch da komm ich her” Michael Praetorius. Frede Farmand

Kapitel   23    Side   376  Julemesse for børn.  ”Vom Himmel hoch da komm ich her” Michael Praetorius.  Frede Farmand
20 aug
2016


Julemesse for børn.
Gradual (lat. gradus, ‘trin’)

Fra himlen høj jeg kom herned.
Jeg bringer Jer alle godt nyt.
Hvad det gode budskab føres til
derom vi evigt sjunge vil.

I dag for Jer et lidet barn er født.
Udvalgt og helliget af en jomfru.
Et barn så fint og sart
skal være Jer til fryd og frelse.

Det er den Herre Christ, vor Gud,
til bod for verdens synd og nød.
Han bringer os frelsen
og renser os fra al verdens synd.

Han bringer Jer alle den salighed,
som Gud Faderen har beredt,
at I med os i Himmerig
skal leve nu og i al Evighed.

Så lad os mærke tegnet ret:
I krybben ligger han svøbt.
Dér vil I finde barnet lagt
som opretholder verdens magt.

Så lad os alle gå med glæde
til hyrderne ind,
og se, hvad Gud har skænket os:
Sin elskede Søn.

I krybben lagt, i klude svøbt,
o Herre kær,
bered dig selv et leje blødt
et himmelsk liv du har os købt.

Derfor vil jeg være glad,
springe og synge frit
den søde vuggevise,
med hjertets lyst og toner søde.

Ære være Gud i det Højeste,
Han skænkede sig selv som sin søn.
Thi fryder sig englenes hærskarer,
de synger for os et nyt år ind.

Martin Luther   Nr. 33
(1483 – 1546)  (1945 – 1963)